آمار بازدید

1398/12/15 22:48

تقويم سال ٢٠٢٠ فدراسيون جهانى ووشو اعلام شد

تقويم سال ٢٠٢٠ فدراسيون جهانى ووشو اعلام شد بنابر اين تقويم چهارمين دوره از مسابقات قهرمانى تاى چى چوان از ٤ لغايت ١١ مهرماه ١٣٩٩ در شهر كاتانيا، ايتاليا برگزار خواهد شد.