آمار بازدید

1398/03/31 13:50

سند همکاري فدراسيون ووشو و سازمان ورزش شهرداري امضاء شد

سند همکاري مابين فدراسيون ووشو و سازمان ورزش شهرداري تهران با حضور مسئولان اين 2 نهاد، به امضاء رسيد.به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ امروز (چهارشنبه) نشستي با حضور دکتر‌«مهدي علي نژاد» رئيس فدراسيون ووشو و «مجيد رباطي» سرپرست سازمان ورزش شهرداري برگزار گرديد و صورت جلسه همکاري تهيه و به امضاء رسيد.طبق اين صورت جلسه مقرر گرديد تا رشته ووشو از اين پس در ايستگاه هاي ورزش همگاني تهران به اجرا در آيد.مقرر شد تا همايش بزرگ روز جهاني ووشو و کونگ‌فو با همکاري طرفين به بهترين نحو در شهر تهران انجام شود.همچنين فدراسيون ووشو مربياني را به سازمان ورزش شهرداري معرفي خواهد کرد تا اين مربيان با حضور در اماکن و فضاهاي ورزشي پايتخت در توسعه ورزش همگاني قدم بردارند.«محمود متدين» دبير فدراسيون ووشو، «حسين اوجاقي» سرمربي تيم ملي، «امير صديقي» سرپرست کميته تاي چي، مرتضي اصغري مسئول کميته آموزش فدراسيون ووشو و همچنين «حيدر سليماني» معاون سازمان ورزش ورزش تهران از ديگر حاضرين در نشست بودند.#تايچى #ورزش_همگانی