آمار بازدید

1398/03/31 13:30

گزارش تصويرى از سومين و آخرين روز از مسابقات قهرمانى جهان كونگفو

گزارش تصويرى از سومين و آخرين روز از مسابقات قهرمانى جهان #كونگفو در اميشان چين در اين دوره از مسابقات بيش از ٤٠٠٠ ورزشكار در قالب ٢٧٦ تيم از ٤٨ كشور به رقابت پرداختند