آمار بازدید

1398/03/31 13:28

اولین جلسه کمیته فنی تای‌چی در سال ۹۸ با حضور آقای صدیقی

اولین جلسه کمیته فنی تای‌چی در سال ۹۸ با حضور آقای صدیقی،در فدراسیون ووشو برگزار شددر این جلسه اعضای کمیته فنی به ارائه نظرات و برنامه‌های پیشنهادی خود پرداختند و همینطور جناب صدیقی برخی از برنامه‌های راهبردی خود را مطرح کردند.