3/20/2019 10:05:22 PM;

بیماری سرطان و تاثیرات مثبت تمرینات چی کونگ بر آن

در اسپانیا سرطان بیماری است با روند رو به فزونی اما به لطف پیشرفت های سال های اخیر در تشخیص و درمان، به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. با توجه به پیر شدن جمعیت و افزایش در میزان بقا و نجات بیماران سرطانی، تعداد بیماران که مبتلا به سرطان بوده اند، به طورقابل توجهی افزایش یافته است. از هر 3 مرد یکنفر و از هر 4 زن نیز یکنفر در زندگی شان مبتلا به سرطان می شوند. سرطان بر اثر تولید سریع سلول های بدخیم یا سرطانی ایجاد می شود به این مفهوم که سلول ها تقسیم می شوند، رشد می نمایند و به مناطق مجاور خود تهاجم می کنند. همچنین این سلول ها از طریق جریان لنف یا خون به مناطق دوردست تر بدن انتشارمی یابند و توده ها و ضایعات سرطانی جدیدی را به وجود می آورند. این ویژگی تومور های بدخیم را از سلول های خوش خیم که فعالیتشان محدود بوده،به بافت های اطراف تهاجم نمی کنند و متاستاز نمی دهند، متمایز می نماید. سلول های معمولی به وسیله سلول های احاطه کننده ای محدود می شوندکه از باز تولید مجدد آنهاجلوگیری می کنند. هرچند (رشد) سلول های سرطانی محدود نمی شوند. سرطان ها همیشه توده یا غده سرطانی ایجاد نمی کنند ازجمله لوکمی (نوعی سرطان خون) . سرطان در همه ی سنین می تواند اتفاق بیافتد اما با افزایش سن خطر ابتلا افزایش می یابد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، شایعترین انواع سرطان در سراسر جهان موارد زیر هستند: مردان: ریه، معده، کبد، ، روده بزرگ-راست روده، مری و پروستات زنان:پستان، ریه، معده ، روده بزرگ-راست روده و دهانه رحم براساس طب سنتی چینی تومور زمانی به وجود می آید که سه عامل بیماری زا زیر در کنار هم قرار بگیرند: Tan, Re, FengHuo . در حالی که عامل بیماری زا که ترجمه ی آن به مفهوم انباشت بلغم است، در اصطلاح پزشکی نئوپلاسم نامیده می شود. Tanبه سبب تجمع مولکول هایی سمی که در خوشه هایی تجمعی در بافت های داخل سلولی انباشته شده اند، موجب پلیمریزاسیون و اسیدی شدن ناشی از تجمع مواد ناشی از سوخت Co2 توسط سلول می شوند. عوامل مخرب Reو Huoبه عنوان حرارت تفسیر می شوند و مطابق آن چیزی است که در اصطلاحات پزشکی غربی، هایپر پلازی یا نئوپلازی نامیده می شود. زمانی که بدن با گرمای غیرقابل کنترل در مناطق اسیدی مواجه می شود و نمی تواند (از سلول ها) محفاظت نماید وسبب رشد سریع بافت های سرطانی می شود. عواملی که سبب این حالت می شوند شامل حرارت ناشی از هیجان، خوردن غذاهای داغ، گرمای محیطی و مواجهه با حرارت در دوران جنینی می باشد. و عامل بیماری زای Fengکه به عنوان باد ترجمه شده و در اصطلاح طب غربی متاستاز گفته می شود به این مفهوم است که سلول های بدخیم از طریق جریان خون یا سایر مایعات بدن (از جمله لنف) در بدن پخش می شوند. فرآیند های سرطان زایی تنها زمانی رخ می دهد که انرژی های احساسی، ذهنی، فیزیکی و عملکردی در نواحی ای از جمله کلیه، طحال و کبد نامتعادل شوند. زمانیکه این سه عضو بدن نقصی در عملکردشان دارند، تجمع غیرطبیعی سموم به سطحی غیرقابل تحمل و خنثی سازی برای ارگانسیمی می رسد که این سموم از آن منشا گرفته است نتیجه ی این فرآیند ایجاد بافتی توموری و جدید است. طب سنتی چینی سرطان را به عنوان تشکیل بافت یا توموری جدید تفسیر می نماید که Tan نامیده می شودو ناشی از انباشت گرمای اضافی در ناحیه ای از بدن می باشد که ReHuo خوانده می شود و پخش شدن سلول های سرطانی در سرتاسر بدن از طریق خون و مایعات بدن که منشا متاستاز می باشد Fengنامیده می شود و زمانی روند های فوق اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن ناتوان از سم زدایی ارگان هایی از جمله کلیه ها، طحال و کبد می باشد. به طور خلاصه در سرطان کنار هم قرار گرفتن عوامل 3 گانه سموم + اسیدی شدن pH بافت + نقص سیستم ایمنی بدن منجر به متاستاز و گسترش بدخیمی در بدن می شود. برای پیشگیری و برطرف کردن این وضعیت لازم است بدن را سمزدایی و قلیایی کرد و تغذیه ای مناسب با یک رژیم غذایی ضد سرطان شامل غذاهای تازه طبیعی و عاری از ترکیبات شیمیایی و بیشتر شامل غذاهای Yin که قلیا دارند و در مقابل غذاهای Yang هستند، فراهم نمود و همچنین باید مقدار زیادی آب که به طور طبیعی خاصیت قلیایی دارد نوشید تامحیط اسیدی داخلی بدن را خنثی نماید. تمرینات چی کونگ به متعادل کردن انرژی ارگان های داخلی بدن کمک می کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت می نماید و همچنین امکان کنترل احساسات را فراهم می نماید و به ورزشکار اجازه می دهد تا به سمت روش های متعادل سازی زندگی با استفاده از چی کونگ هدایت شود: چی کونگ هایGue Lin و Zhineng متحدانی خوب درمبارزه علیه سرطان هستند. چی کونگ GuoLin ارگان های داخلی بدن را تقویت می نمایدو سیستم انرژی بدن را متعادل می کند.چی(qi) خالص را از محیط اطراف باید جذب نمود به همین دلیل می بایست این تمرینات را در مناطق سرسبز و به دور از آلودگی شهرهای بزرگ انجام دهیم و چی بیماری زا و مضر بدن را بیرون برانیم. میدان الکترو مغناطیسی بافت های سرطانی ولتاژ کمتری نسبت به اندام های سالم در خود دارند و تحت تاثیر انرژی منفی بیشتر پلاریزه یا قطبی می شوند وچی کونگ کل انرژی فیزیکی و احساسی را متعادل و عملکرد ذهنی را تنظیم می کند. سیستم ایمنی را تقویت می کند و از ورزشکاران دفاع کرده، آنها را در برابر خیلی ازبیماری ها مقاوم می نماید. اتو واربرگ برنده جایزه نوبل سال 1931 می گوید"همه بیماری ها جایی وجود دارندکه محیط اسیدی باشد و اکسیژن و قلیایی شدن نیز ممکن است ایجادبیماری نمایند از جمله سرطان" در حقیقت باکتری ها، ویروس ها، سلول های سرطانی، قارچ ها، عوامل بیماری زا و بیشتر میکروب ها با وجود اکسیژن نمی توانند زنده بمانند. سلول های سرطانی دارای کمبود اکسیژن هستندHypoxia)(و وجود اکسیژن با عملکرد طبیعی شان منتاقض است چی کونگ Guo Lin می تواند رشد سلول های بد خیم را متوقف نماید و حتی آن ها را حذف کند. مقادیر زیاد اکسیژن جذب شده کنترلی بر روی سلول های سرطانی اعمال می کند، مفهومی که در پشت آن نتایج خوبی نهفته است و منجر به درمان سرطان می شود در اسپانیا سرطان بیماری است با روند رو به فزونی اما به لطف پیشرفت های سال های اخیر در تشخیص و درمان، به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. با توجه به پیر شدن جمعیت و افزایش در میزان بقا و نجات بیماران سرطانی، تعداد بیماران که مبتلا به سرطان بوده اند، به طورقابل توجهی افزایش یافته است. از هر 3 مرد یکنفر و از هر 4 زن نیز یکنفر در زندگی شان مبتلا به سرطان می شوند. سرطان بر اثر تولید سریع سلول های بدخیم یا سرطانی ایجاد می شود به این مفهوم که سلول ها تقسیم می شوند، رشد می نمایند و به مناطق مجاور خود تهاجم می کنند. همچنین این سلول ها از طریق جریان لنف یا خون به مناطق دوردست تر بدن انتشارمی یابند و توده ها و ضایعات سرطانی جدیدی را به وجود می آورند. این ویژگی تومور های بدخیم را از سلول های خوش خیم که فعالیتشان محدود بوده،به بافت های اطراف تهاجم نمی کنند و متاستاز نمی دهند، متمایز می نماید. سلول های معمولی به وسیله سلول های احاطه کننده ای محدود می شوندکه از باز تولید مجدد آنهاجلوگیری می کنند. هرچند (رشد) سلول های سرطانی محدود نمی شوند. سرطان ها همیشه توده یا غده سرطانی ایجاد نمی کنند ازجمله لوکمی (نوعی سرطان خون) . سرطان در همه ی سنین می تواند اتفاق بیافتد اما با افزایش سن خطر ابتلا افزایش می یابد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، شایعترین انواع سرطان در سراسر جهان موارد زیر هستند: مردان: ریه، معده، کبد، ، روده بزرگ-راست روده، مری و پروستات زنان:پستان، ریه، معده ، روده بزرگ-راست روده و دهانه رحم براساس طب سنتی چینی تومور زمانی به وجود می آید که سه عامل بیماری زا زیر در کنار هم قرار بگیرند: Tan, Re, FengHuo . در حالی که عامل بیماری زا که ترجمه ی آن به مفهوم انباشت بلغم است، در اصطلاح پزشکی نئوپلاسم نامیده می شود. Tanبه سبب تجمع مولکول هایی سمی که در خوشه هایی تجمعی در بافت های داخل سلولی انباشته شده اند، موجب پلیمریزاسیون و اسیدی شدن ناشی از تجمع مواد ناشی از سوخت Co2 توسط سلول می شوند. عوامل مخرب Reو Huoبه عنوان حرارت تفسیر می شوند و مطابق آن چیزی است که در اصطلاحات پزشکی غربی، هایپر پلازی یا نئوپلازی نامیده می شود. زمانی که بدن با گرمای غیرقابل کنترل در مناطق اسیدی مواجه می شود و نمی تواند (از سلول ها) محفاظت نماید وسبب رشد سریع بافت های سرطانی می شود. عواملی که سبب این حالت می شوند شامل حرارت ناشی از هیجان، خوردن غذاهای داغ، گرمای محیطی و مواجهه با حرارت در دوران جنینی می باشد. و عامل بیماری زای Fengکه به عنوان باد ترجمه شده و در اصطلاح طب غربی متاستاز گفته می شود به این مفهوم است که سلول های بدخیم از طریق جریان خون یا سایر مایعات بدن (از جمله لنف) در بدن پخش می شوند. فرآیند های سرطان زایی تنها زمانی رخ می دهد که انرژی های احساسی، ذهنی، فیزیکی و عملکردی در نواحی ای از جمله کلیه، طحال و کبد نامتعادل شوند. زمانیکه این سه عضو بدن نقصی در عملکردشان دارند، تجمع غیرطبیعی سموم به سطحی غیرقابل تحمل و خنثی سازی برای ارگانسیمی می رسد که این سموم از آن منشا گرفته است نتیجه ی این فرآیند ایجاد بافتی توموری و جدید است. طب سنتی چینی سرطان را به عنوان تشکیل بافت یا توموری جدید تفسیر می نماید که Tan نامیده می شودو ناشی از انباشت گرمای اضافی در ناحیه ای از بدن می باشد که ReHuo خوانده می شود و پخش شدن سلول های سرطانی در سرتاسر بدن از طریق خون و مایعات بدن که منشا متاستاز می باشد Fengنامیده می شود و زمانی روند های فوق اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن ناتوان از سم زدایی ارگان هایی از جمله کلیه ها، طحال و کبد می باشد. به طور خلاصه در سرطان کنار هم قرار گرفتن عوامل 3 گانه سموم + اسیدی شدن pH بافت + نقص سیستم ایمنی بدن منجر به متاستاز و گسترش بدخیمی در بدن می شود. برای پیشگیری و برطرف کردن این وضعیت لازم است بدن را سمزدایی و قلیایی کرد و تغذیه ای مناسب با یک رژیم غذایی ضد سرطان شامل غذاهای تازه طبیعی و عاری از ترکیبات شیمیایی و بیشتر شامل غذاهای Yin که قلیا دارند و در مقابل غذاهای Yang هستند، فراهم نمود و همچنین باید مقدار زیادی آب که به طور طبیعی خاصیت قلیایی دارد نوشید تامحیط اسیدی داخلی بدن را خنثی نماید. تمرینات چی کونگ به متعادل کردن انرژی ارگان های داخلی بدن کمک می کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت می نماید و همچنین امکان کنترل احساسات را فراهم می نماید و به ورزشکار اجازه می دهد تا به سمت روش های متعادل سازی زندگی با استفاده از چی کونگ هدایت شود: چی کونگ هایGue Lin و Zhineng متحدانی خوب درمبارزه علیه سرطان هستند. چی کونگ GuoLin ارگان های داخلی بدن را تقویت می نمایدو سیستم انرژی بدن را متعادل می کند.چی(qi) خالص را از محیط اطراف باید جذب نمود به همین دلیل می بایست این تمرینات را در مناطق سرسبز و به دور از آلودگی شهرهای بزرگ انجام دهیم و چی بیماری زا و مضر بدن را بیرون برانیم. میدان الکترو مغناطیسی بافت های سرطانی ولتاژ کمتری نسبت به اندام های سالم در خود دارند و تحت تاثیر انرژی منفی بیشتر پلاریزه یا قطبی می شوند وچی کونگ کل انرژی فیزیکی و احساسی را متعادل و عملکرد ذهنی را تنظیم می کند. سیستم ایمنی را تقویت می کند و از ورزشکاران دفاع کرده، آنها را در برابر خیلی ازبیماری ها مقاوم می نماید. اتو واربرگ برنده جایزه نوبل سال 1931 می گوید"همه بیماری ها جایی وجود دارندکه محیط اسیدی باشد و اکسیژن و قلیایی شدن نیز ممکن است ایجادبیماری نمایند از جمله سرطان" در حقیقت باکتری ها، ویروس ها، سلول های سرطانی، قارچ ها، عوامل بیماری زا و بیشتر میکروب ها با وجود اکسیژن نمی توانند زنده بمانند. سلول های سرطانی دارای کمبود اکسیژن هستندHypoxia)(و وجود اکسیژن با عملکرد طبیعی شان منتاقض است چی کونگ Guo Lin می تواند رشد سلول های بد خیم را متوقف نماید و حتی آن ها را حذف کند. مقادیر زیاد اکسیژن جذب شده کنترلی بر روی سلول های سرطانی اعمال می کند، مفهومی که در پشت آن نتایج خوبی نهفته است و منجر به درمان سرطان می شود